Fremtidsfullmakt

Det er ikke lett å se for seg hva fremtiden vil bringe. Mange er derfor ikke forberedt når alderdom, ulykker eller alvorlig sykdom inntreffer og gjøremål som privatøkonomi og banktjenester kan bli en utfordring. Et godt verktøy for å være forberedt, er en fremtidsfullmakt. 

Fremtidsfullmakten gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og dine personlige interesser om du, en gang i fremtiden, ikke lenger er i stand til dette selv. For husk; BankID-en din skal ikke brukes av andre enn deg selv!

Hvorfor opprette fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakt er et "privatrettslig alternativ" til vergemål. Ved å etablere en fremtidsfullmakt bestemmer du selv at noen du stoler på skal styre din økonomi om du en gang i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. 

Fullmakten kan helt eller delvis erstatte vergemål og gir deg i langt større grad selvbestemmelse også etter at du ikke er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne. Fullmakten gjør det mulig for deg å få dekt ditt behov for hjelp uten at statsforvalteren må opprette vergemål. 

(Vergemål er et frivillig hjelpetiltak for personer som på grunn av en skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan ivareta interessene sine selv.)

Hva kan fullmakten inneholde?

I fullmakten kan du bestemme over både økonomiske og personlige forhold.

Økonomiske forhold kan for eksempel være å betale regninger, håndtere løpende inntekter og utgifter, kjøp/salg av verdipapirer, samt håndtere gjeldsforhold. 

Det som er viktig er at utformingen er grundig, samtidig som den presiserer nøyaktig hva den omfatter. På den måten unngår du tvil om hva som faller innenfor og utenfor fullmakten.  

Formkrav

Loven har formkrav for opprettelse av fremtidsfullmakt. Blant annet skal fullmakten være skriftlig og signeres av to vitner som fullmaktsgiver har godtatt. Vitnene må være tilstede sammen. 

Vitnene må ha fylt 18 år, de må forstå betydningen av å undertegne og vite at dokumentet de signerer er en fremtidsfullmakt. Den som utnevnes til fullmektig, dens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke være vitner. 

Den som utnevnes som fullmektig må være over 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Det er kun fysiske personer som kan oppnevnes som fullmektig.

Det må klart gå frem av fullmakten at den skal gjelde etter at fullmaktsgiver har mistet evnen til å ivareta sine interesser. 

Nyttige artikler