De største egenkapitalbeviseierne
Oversikt over de 20 største eierne av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre pr 14.10.2021.
20 største egenkapitalbeviseiere
Egenkapitalbeviseier Land Antall EKB Andel i %
SPAREBANKSTIFTELSEN TINGVOLL NOR 940.500 9,51
CAPE INVEST AS NOR 930.469 9,41
DNB NOR BANK ASA MEGLERKONTO INNLAND NOR 379.450 3,84
VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS NOR 353.148 3,57
MP PENSJON PK NOR 339.781 3,44
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD NOR 316.075 3,2
PARETO INVEST AS NOR 301.815 3,05
SPESIALFONDET BOREA UTBYTTE NOR 256.097 2,59
PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND NOR 246.214 2,49
WENAAS EFTF AS NOR 200.000 2,02
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. USA 199.473 2,02
BEKA HOLDING AS NOR 150.100 1,52
LAPAS AS NOR 123.500 1,25
FORSVARETS PERSONELLSERVICE NOR 84.160 0,85
STIFTELSEN KJELL HOLM NOR 80.750 0,82
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSI NOR 64.879 0,66
BKK PENSJONSKASSE NOR 61.520 0,62
U AANDAHLS EFTF AS NOR 50.000 0,51
PIBCO AS NOR 45.000 0,46
MØLLER BORGHILD HANNA NOR 40.244 0,41
Sum 5.163.175 52,22
Totalt 9.886.954 100,00