Spare i fond

Dersom du ønsker å handel enkeltfond anbefaler vi at du setter deg godt inn i nøkkelinformasjonen (KIID) om det enkelte fond - denne finner du foran fondsnavnet i oversikten under.

Om du er usikker på hvilke fond du skal velge - sjekk våre fondspakker. 

Bli ny fondskunde

Du må være kunde i banken før du handler fond. På vei til handelen vil du bli bedt om å opprette fondskonto. De mest vanlige kontoene er Aksjesparekonto (for fond merket med en sparegris i Fondstorget) og Fondskonto (for andre fond). 

Om du er usikker på hvilke fond du skal velge - sjekk våre fondspakker.

Sjekk ut noen av våre nye fond: 

Holberg Triton B

Et fond som har spesialisert seg på sjømatsektoren. Investerer i norske og internasjonale selskap innen ulike deler av verdikjeden, og i en attraktiv næring med stort potensiale. 

Delphi Norge

Et annerledes og spennende fond som investerer i norske aksjer og etter Delphi-metoden. Denne innebærer i større grad å støtte seg på teknisk analyse og momentum i aksjene. Svært gode resultater de siste årene.

Skagen Global B

Et aktivt forvaltet fond som plukker aksjer globalt etter kriteriene Upopulært, Underpriset og Underanalysert. Et kvalitetsfond med lang historikk og gode resultater.

Alle våre fond

I tillegg har vi et stort utvalg av både aktivt forvaltede og indeksnære fond som kan passe deg og dine plasseringer. Se morningstar.no for oversikt over alle våre fond. Listen er dessverre ikke mobiltilpasset.

Aksjesparekonto er en gunstig konto for deg som vil spare i aksjer og aksjefond innen for EØS. I en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond og reinvestere hele beløpet uten å skatte av gevinsten. Skatten utsetter du helt til du tar mer penger ut av kontoen enn du har skutt inn. Alle fond som er merket med en sparegris i fondsoversikten kan handles i en aksjesparekonto.

Fondskonto dersom du skal handle fond og enten ikke ønsker skattefordelen som Aksjesparekonto gir eller skal handle fond som ikke har høy nok aksjeandel til at du kan bruke Aksjesparekonto.

IPS står for Individuell Pensjonssparing med skattefordel. På kontoen kan du spare opptil 40.000 kr i året i f.eks fond og andre verdipapirer. Pengene du setter inn på kontoen, er bundet frem til du fyller 62 år. Ved start av pensjonsutbetaling, skatter du av pengene som alminnelig inntekt.

Aksje- og egenkapitalbeviskonto (ordinær VPS konto) velger du når du skal investere i aksjer og egenkapitalbevis.

Hvilke svingninger i markedet kan du akseptere?

Verdien av et fond blir påvirket av svingninger i aksjemarkedet. Det betyr at når markedet går dårlig, så kan et fond synke i verdi, mens når det går bra kan verdien øke. Denne illustrasjonen viser historiske svingninger i markedet:

utvikling-oslo-bors-2.svg


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ulike fond påvirkes ulikt av svingningene i markedet. Det er derfor viktig at du tar stilling til hvor store svingninger (hvilken risiko) du kan akseptere

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om sparing i fond, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg.
icon Telefon 70 11 30 00
icon Chat (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Ring meg (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Bestill møte