0310_næringsteft_finale_motivic_labs_tonemolnes_2022_TMO9691.jpg

Hvilken forretningsidé går av med seieren og 1 million kroner i mars 2023?


Over 2 millioner kroner ligger i potten. 1 million går til førsteplassen, resten blir fordelt på de andre gode idéene juryen har tro på. Alle som deltar får et solid kompetanseløft, og sammen går vi gjennom alle de viktigste områdene du som nyskaper må forholde deg til.

Hvem kan bli med:

  • Oppstartsbedrifter i tidlig fase. Det betyr at idéen eller selskapet ikke bør være eldre enn 4 år.
  • Idéen må representere noe vesentlig nytt i markedet, og den må være mulig å kommersialisere.
  • Idéen må være forankret i FNs bærekraftsmål.
  • Selskapet må ha, eller vil få, forretningsadresse på Nordvestlandet.


Våre gode samarbeidspartnere i Næringsteft er
NTNU TEFT-lab  ·  Protomore  ·  Vindel  ·  ÅKP
Converto   ·  Kvale   ·  Pir   ·  Vest   ·  Visma

doc_611_3.jpeg

For alle gründere, med alle typer idéer, i alle typer bransjer. 

Idéen skal være nyskapende og bærekraftig, og selskapet ditt må ha, eller vil få, forretningsadresse på Nordvestlandet.

Du får verktøyene som gjør at du, og alle oss andre som bor og jobber her på Nordvestlandet, får glede av oppfinnsomheten og kreativiteten som finnes her. For det er det vi vil ha - et aktivt og bærekraftig næringsliv, med kultur for å dyrke fram nye eller bedre tilbud, tjenester og produkt. 

Du og dine idéer trengs. Og vi vil gi deg det vi kan for at du skal lykkes. 

doc_435_3.jpeg

Magien starter der komfortsona slutter

Næringsteft krever en hel del av deg, og som deltager kommer du til å bli dyttet utenfor komfortsona. Med gode hjelpere og fagfolk i ryggen legges det til rette for stor utvikling på kort tid. 

Du må vise oppfinnsomhet, kalkyler for lønnsomhet, samarbeidsevne og stå-på-vilje. Du må tåle ubehag, nerver og usikkerhet. I gjengjeld får du et crash-kurs i ekte forretningsutvikling for ditt prosjekt, og knytte verdifulle kontakter med folk i næringslivet som deler av sin kunnskap og ønsker at du skal lykkes.

Magien ligger i møtene. Derfor er det forventet at du deltar på samlingene. I løpet av reisen dukker det opp gründere som har klart det. Støttespillere fra bank, finans, forretningsrådgivning, markedsføring, jus og design gir også sine innspill for at din forretningsidé skal lykkes.

Uansett utfall får du økt kompetanse på relasjonsbygging, presentasjonsteknikk og markedsorientering.